Menu

releases by Jaras

Popular

- albums

Ramybės studija Christ Existed 2001-ųjų metų kosminė odisėja Ar (ENDICHE VIS.SAT) Neklausomi echidnos gabalai (ENDICHE VIS.SAT) Grojimas Paberžėje

Discography Shows

Releases by Jaras

Others

Paskutinė požemių muzika Nida! ir Tomas! Dzen dzen NO NAME Transformacija Apsakyms apė pradžia ir galą pasaulės Her Closed Eyes (ENDICHE VIS.SAT) The Cry (ENDICHE VIS.SAT) Kernavė (ENDICHE VIS.SAT) Few from ENDICHE VIS.SAT The Best of ENDICHE VIS.SAT Šiauliai (ENDICHE VIS.SAT) Diana (Solanum Tuberosum) (ENDICHE VIS.SAT) Koncertas Žibučių g. (ENDICHE VIS.SAT) Music in Poland (ENDICHE VIS.SAT) Eanas uen Colectives (ENDICHE VIS.SAT) Kauno jaunieji, II tomas Nine Grass-snakes (ENDICHE VIS.SAT) Gumowa Róża (ENDICHE VIS.SAT)

Albums for free Photos


„Christ Existed“ album


May-20: "The Kings: real one and fake" (J. Stonkus photo)
2017


"Dzen dzen" book and CD by Jaras
2015


Mar-21: "Drops into the well", a dance performance (1998) based on Jaras Ramunas music
2015
2014


Nov-22: "The Music of World War III" more


Nov-22: Jam Session with Gaile“more Oct: performance "Food of WWIII" at Kaunas, LT,
Jan-17: performance "Forgive Us, Latvia" at Riga, LV,
2014
2013
Oct-26: I presented Manos: The Hands of Fate movie for Lithuanians,
Oct-26: photos of performance "Lbtpene, Ruler of the Stairs" arrived,
Oct-25: performance "Lbtpene, Ruler of the Stairs" at Kaunas, Lithuania, Tautos namai, Poetautojai Club opening,
Oct-22: List of Any Appearances tamed and updated,
Oct-13: more photos of Beginning of USA show in Cerkno, SLO,
Oct-10: photos of "Movements" performance arrived,
Oct-10: "Blanket", a piece of found art,
Oct-04: "Movements" performance,
Oct-02: photos for "The Cross" performance,
Sep-30: performance "The Cross" in Kaunas, LT, more,
Sep-30: first message in "New in Archives" infotab,
Sep-28: introducing "New in Archives" infotab that can be seen on the index page,
Sep-25: "The Beginning of USA" in Kranj, Slovenia, Trainstation Squat: more,
Sep-24: "The Beginning of USA" in Cerkno, Slovenia, C.M.A.K., at Cmakajne Festival: more,
Sep-23: in short about "Clarinet Thinking" in Budapest, HU, at Jazz Fesztival: more,
Sep-23: About me page is probably OK now,
Sep-22: Provocative questions by webmaster are more or less OK too,
Sep-22: My simple CV is more or less OK,
Sep-21: Lviv, Ukraine, at Days of Performance Art in Lviv: "Michael Jackson", more,
Sep-21: video page is OK now,
Sep-19: just uploaded this new form of a site. It is still in Lithuanian mainly. Working on it just now. Created my "Theater" description,
Jun-13: Kaunas, LT, "Meno parkas": "June Performance", more,
May-03: Kaunas, LT, near cafee "Kultūra!", at "Diverse Universe" performance festival: "Stickface with Punch Line", more,
Apr-29: Alytus, LT, on streets, at "Diverse Universe" performance festival: "Stickface", more,
Apr-26: interview "Jaras and Nothingness" ("Nemunas", 2013-Apr, in Lithuanian),
Apr-26: interview with "B�r�ja" magazine about esoterics "There are no bad witches in Lithuania?", in Lithuanian,
Jan-12: my diptych for Organ "Me taije", church of Paber��, LT, 2013-Jan-06: Part 1, Part 2,
2013
2012
Nov-10: "Sumirimas" contest winner and rules of new contest in Lithuanian, more,
Sep-04: contest of experimental music "Sumirimas",
Sep-02: about "Action for Glass Superconstructions" with photos, article by "Kauno diena" and video,

further information is in Lithuanian language only, sorry, I'll translate it later:
Rgp-30: Daina "Tomas!" youtube'�je,
Rgp-10: Garsin� albumo "Paskutin� po�emi� muzika" santrauka,
Lie-09: Leidini� galima rasti ir R�dnink� knygyne,
Bir-30: Blogeris Skirtumas apie mane,
Bir-29: Twitter'io linkas, kur� paspaud� galite gauti �inias apie mane,
Geg-20: Apie koncert� "Laisv�s �uoras" R. Kalantai atminti (papildyta Bir-23),
Kov-18: Diskografija ai�kiai,
Kov-18: Blogas geriau,
2012
2011
Grd-15: albumas "B�ta vandens",
Rgp-26: pakartotas album� "Her Closed Eyes", "The Cry", "Let�vos valstib�", Kernav�, ir "Transformacija" leidimas. Kai kurie album� vir�eliai pakito. Informacija tinklapyje bus atnaujinama soon. Daugiau album� perleisti neketinama niekada,
Lie-25: Ai�kinu savo politines pa�i�ras. (Tai ankstesnio pokalbio papildymas. �r. �alios spalvos tekst�),
Bir-14: "Nida!" ir "Tomas!" - parsitempimui,
Geg-05: nauji apsakymai - naujame "Varp�" almanache. Almanach� �sigyti galima knygynuose,
Sau-11: patikslintas "Kernav�s" albumo vir�elio tekstas,
2011
2010
Grd-15: trys mp3 failai i� albumo "2001-�j� met� kosmin� odis�ja (ENDICHE VIS.SAT)",
Grd-14: albumas "2001-�j� met� kosmin� odis�ja (ENDICHE VIS.SAT)",
Geg-01: optimizuotas koncert� s�ra�as,
Bal-21: sharkeen.lt pristato: Interviu. Vis� gal� meistras eksperimentininkas Jaras Ram�nas,
Bal-21: Koncertas "AuksF�ja (ENDICHE VIS.SAT)",
Bal-10: Kod�l Jaras Ram�nas ne toks
Kov-26: Nuotraukos i� "Audio (ENDICHE VIS.SAT)" koncerto, koncerto "DoubleAudio (ENDICHE VIS.SAT)" apra�ymas, video,
Vas-09: Koncerto "Audio (ENDICHE VIS.SAT)" video,
Knygos-CD "Dzen dzen" pristatymas Kauno LUNI,
Vas-02: Audio interviu r/s StartFM,
Vas-01: Performansas: poezijos skaitymas Megos akvariume,
2010
2009
Grd-25: Naujausia Jaro Ram�no pop daina "Papsa (Echidna auk�tyn)",
Lpk-28: "Pavadinimas pseudokult�rai": eiti �ia, paskui: Kult�ra:/Pavadinimas pseudokult�rai,
Lpk-25: nuotraukos pagaliau veikia,
Lpk-24: Jaro video sukelti � vien� puslap�, atgaivinti poezijos pavyzd�iai, atgaivintos "Trel�s Konstantinui". Eikite �ionai, tada spauskite: Muzika:/Kt.:/Trel�s Konstantinui,
Spl-31: knyg� deginimo akcijos paai�kinimas dvejetukininkams, vis� leidini� vir�eliai pagaliau matomi, restauruoti ilgai nebuv� online puslapiai: koncerto "Aplipdyt j�s� griau�ius" apra�ymas, esm�,
R. Jaro klasikin�s muzikos partit�r� pavyzd�iai,
2009: CD "Gumowa Roza"; Jaras Facebook'e; jau galite komentuoti tituliniame puslapyje,
2009
2008
2008: i�trauka i� naujo pop video klipo,
video i� koncerto "Prostitucija Anglijoj",
2008
2007
2007: naujas CD "Nida! ir Tomas! arba geriausi "Echidna auk�tyn" gabala�"; pateiktas nirtingiausi�j� hatemail� archyvas; "Kitos knygos" i�leido Jaro Ram�no (muzika) ir S.Kandratavi�ius (poezija) CD-knyg� "Grojimas Paber��je / degeneruotos nrg sangriuva",
2007
2006
2006: dvi Jaro Ram�no novel�s i�spausdintos almanache "Kauno jaunieji, II knyga".
2006: CD "Nine Grass-snakes (ENDICHE VIS.SAT)"
2006
2005
2005: CD "Eanas uen Colectives (ENDICHE VIS.SAT)"
2005
2004
2004: CD "Music in Poland (ENDICHE VIS.SAT)"
2004
2003
2003: CD "Koncertas �ibu�i� g. (ENDICHE VIS.SAT)"
2003
2002
Lpk-05: "Tango" muzikos �urnalo redaktorius L.Vyliautas apie albumus "Ramyb�s studija" ir "Neklausomi echidnos gabalai".
Geg-25 - Geg-26: Albumas "Diana (Solanum Tuberosum)", atnaujintos nuotraukos.
Kov-03 - Kov-26: labiausiai �okiruojanti Jaro akcija (ENDICHE VIS.SAT) sulaukusi gausaus rezonanso �vairiose �alies medijose. Nuotraukomis ir k�rini� s�ra�ais papildyti ENDICHE VIS.SAT ir ECHIDNOS AUK�TYN leidini� apra�ymai.
Kov-03 - Kov-26: papildyti "Provokuojantys vebmasterio klausimai Ram�nui": "Ar tu gydeisi psichin�je ligonin�je?" Paslaptis atskleista - Penkios tragi�kos persipynusio siu�eto novelyt�s, specialiai "Jaunimo gretoms": "- O-o, - drebino �ypsen� ekstazijoje prostitut�, - o"! Dar penkios, novelyt�s specialiai "Jaunimo gretoms", kuriose apra�oma Emanuel�s ligos istorija: "Jis dribo ant �em�s. Taip jam ir reikia, taip jam ir reikia - �inos, kaip naudotis prostitu�i� paslaugomis"! Puslapi� "nulau�imo" istorija: "ENDICHE VIS.SAT puslapi� "nulau�imas" <...> suk�l� nema�ai sumai�ties internetiniame grup�s gyvenime". Tautvydos Marcinkevi�i�t�s eil�ra�tis apie Jaro Ram�no (ENDICHE VIS.SAT) ir Gintaro Patacko pasirodym� festivalyje "Didelis Pasaulis!": "...megztinis/Nukrinta ant grind�<...>k� jau bekalb�ti apie pilvo la�inius<...>Neproporcingai ma�as tas kranelis, kuris la�ina." Jaro novel� "Verksmas": "Edgaras prit�p� kampe, ir �jung�s magnetofon�, �m� laukti raudan�io psichinio ligonio"...
Vas-16: "P�kas" avangardininko nesutramd�. Straipsnis apie Jar� - "P�kas "atstovauja" tautai. Jis - dvasinis Lietuvos prezidentas", - teig� Jaras." K� sak� klausytojai apie �e�t�j� avangardin�s muzikos Festival� "Didelis Pasaulis" - "Geras garsas, s�dimos vietos, gera muzika!!!" Laiku su�inokite apie puslapi� papildymus!
2002
2001
Grd-23: Jaro avangardas - interviu su Jaru "A� galiu visiems susidom�jusiems elektroniniu pa�tu i�si�sti vis� su �iuo ritualu susijusi� informacij� ir �i� �vent� mes sutiksime kartu",-paslaptingai pasi�l� Jaras"...
Lpk-22: �vairi informacija apie �e�t�j� avangardin�s muzikos festival� "Didelis Pasaulis": Hot reportingas... (dangus.net) Interviu su Jaru (dangus.net) Cecilijos diena Tas Didelis, Didelis... (ore.lt) K� sak� atlik�jai
Spl-10: CD kainos: �sigyk Jaro ENDICHE VIS.SAT ir ECHIDNA AUK�TYN CD Jaro faktai
Bir-12: Naujas CD: "�iauliai"